Să punem oamenii și natura în centrul politicii noastre

Să punem oamenii și natura în centrul politicii noastre

Să punem oamenii și natura în centrul politicii noastre

Alegeri europene 2024

Alegeri europene 2024

Alegeri europene 2024

Language

Perioada de timp în care mai putem opri apariția unor crize climatice galopante se încheie curând. Europenii și comunitățile din întreaga lume suferă din ce în ce mai mult din cauza unor fenomene meteorologice extreme, cum ar fi seceta, valurile de căldură, inundațiile și incendiile de pădure. Între timp, continuăm să pierdem accelerat ecosisteme și biodiversitate, iar acest lucru pune în pericol mijloacele noastre de trai și amplifică și mai mult impactul urgenței climatice. Situația e agravată de efectele pe termen lung ale pandemiei COVID-19, războiul de la granițele noastre și o criză a costului vieții determinată de dependența noastră de combustibilii fosili.

În aceste momente complicate, alegerile pentru Parlamentul European din 2024 oferă șansa de a formula un răspuns coerent - și de a oferi oamenilor speranța unui viitor mai sigur și mai echitabil. Cu acțiunile potrivite, liderii politici dețin puterea de a crește bunăstarea și siguranța oamenilor din întreaga lume și de a spori autonomia și reziliența Europei.

În 2019, alegerile din UE au declanșat inițierea Green Deal-ului european - un pas semnificativ în direcția abordării dublei crize climatice și a biodiversității. În urma alegerilor UE din 2024, liderii politici trebuie să se bazeze pe această viziune și să se asigure că toate sectoarele și sistemele devin în sfârșit parte a tranziției.

În următorii cinci ani, UE trebuie să facă o prioritate din reproiectarea fundamentală a economiei sale, pentru a se debarasa mai rapid de dependența noastră de combustibilii fosili și pentru a utiliza pe deplin beneficiile oferite de ecosistemele sănătoase. Acest lucru include abordarea inegalităților și garantarea faptului că cele mai vulnerabile comunități și companiile mici nu suportă cele mai mari poveri ale acțiunilor privind clima și natura. Modul de viață durabil trebuie să devină ușor, accesibil și atractiv pentru toată lumea.

Liderii trebuie să pună capăt apelurilor nesăbuite care cer o „pauză” în adoptarea de măsuri de mediu și promovează dereglementarea, fie că este vorba despre natură sau despre climă. Astfel de acțiuni pun în pericol siguranța și bunăstarea oamenilor - și sunt deplasate, deoarece eforturile globale depuse până în prezent sunt insuficiente și suntem departe de a respecta angajamentele internaționale de a menține încălzirea globală la 1,5°C și de a opri și inversa pierderea naturii.

© Greg Armfield / WWF-UK

© Greg Armfield / WWF-UK

© Greg Armfield / WWF-UK

3

3

WWF subliniază trei acțiuni-cheie care trebuie să fie în centrul priorităților politice ale UE în anii următori, pentru bunăstarea oamenilor și pentru a face față crizelor climatice și de biodiversitate.

WWF subliniază trei acțiuni-cheie care trebuie să fie în centrul priorităților politice ale UE în anii următori, pentru bunăstarea oamenilor și pentru a face față crizelor climatice și de biodiversitate.

Să punem capăt dependenței de combustibilii fosili

Să punem capăt dependenței de combustibilii fosili

WWF solicită ca toate partidele politice și liderii să arate modul în care propunerile lor vor garanta că UE pune rapid capăt dependenței de combustibilii fosili și construiește un viitor cu energie regenerabilă curată și accesibilă pentru toți - pentru a asigura reziliența economiilor noastre la crizele energetice, pentru a contribui la stoparea schimbărilor climatice galopante și pentru a crea un mediu mai sănătos. De asemenea, aceste propuneri trebuie să clarifice modul în care vor fi abordate nevoile lucrătorilor și ale comunităților în timpul schimbărilor uriașe aduse de tranziție.

Cu prioritate, UE trebuie să stabilească un obiectiv de a atinge neutralitatea climatică până în 2040, pentru a putea păstra speranța de a atinge obiectivul de 1,5°C, pentru a respecta Acordul de la Paris privind clima și pentru a evita cele mai grave efecte ale crizei climatice.

Pentru a pune capăt dependenței sale de combustibilii fosili, UE trebuie, de asemenea:

 • Să stabilească un obiectiv de înjumătățire a consumului de energie al UE și de realizare a unui sistem de energie regenerabilă de 100% până în 2040, bazat pe o implementare bine planificată și sigură pentru natură a energiei solare și eoliene, pe uscat și pe mare.

 • Să stabilească date țintă pentru a pune capăt utilizării cărbunelui, gazelor și petrolului, în această ordine, ajutând în același timp gospodăriile cele mai vulnerabile să aibă acces la energie curată și la prețuri accesibile.

 • Limitarea influenței supradimensionate a industriei combustibililor fosili prin impozitarea profiturilor excepționale ale acestora, prin interzicerea utilizării de către acestea a publicității și sponsorizării și prin introducerea unui control public mai strict și a unei transparențe proactive.

Să punem capăt dependenței de combustibilii fosili

WWF solicită ca toate partidele politice și liderii să arate modul în care propunerile lor vor garanta că UE pune rapid capăt dependenței de combustibilii fosili și construiește un viitor cu energie regenerabilă curată și accesibilă pentru toți - pentru a asigura reziliența economiilor noastre la crizele energetice, pentru a contribui la stoparea schimbărilor climatice galopante și pentru a crea un mediu mai sănătos. De asemenea, aceste propuneri trebuie să clarifice modul în care vor fi abordate nevoile lucrătorilor și ale comunităților în timpul schimbărilor uriașe aduse de tranziție.

Cu prioritate, UE trebuie să stabilească un obiectiv de a atinge neutralitatea climatică până în 2040, pentru a putea păstra speranța de a atinge obiectivul de 1,5°C, pentru a respecta Acordul de la Paris privind clima și pentru a evita cele mai grave efecte ale crizei climatice.

Pentru a pune capăt dependenței sale de combustibilii fosili, UE trebuie, de asemenea:

 • Să stabilească un obiectiv de înjumătățire a consumului de energie al UE și de realizare a unui sistem de energie regenerabilă de 100% până în 2040, bazat pe o implementare bine planificată și sigură pentru natură a energiei solare și eoliene, pe uscat și pe mare.

 • Să stabilească date țintă pentru a pune capăt utilizării cărbunelui, gazelor și petrolului, în această ordine, ajutând în același timp gospodăriile cele mai vulnerabile să aibă acces la energie curată și la prețuri accesibile.

 • Limitarea influenței supradimensionate a industriei combustibililor fosili prin impozitarea profiturilor excepționale ale acestora, prin interzicerea utilizării de către acestea a publicității și sponsorizării și prin introducerea unui control public mai strict și a unei transparențe proactive.

Să acordăm prioritate naturii, pentru siguranță și reziliență

Să acordăm prioritate naturii, pentru siguranță și reziliență

WWF solicită ca toate partidele politice și liderii să evidențieze modul în care propunerile lor vor valorifica beneficiile sociale, economice și de mediu oferite de ecosistemele sănătoase de pe uscat și din oceane - care sunt esențiale pentru mijloacele de trai ale oamenilor, pentru încetinirea și adaptarea la schimbările climatice și pentru asigurarea securității hranei și a apei.

Cu prioritate, UE trebuie să repare sistemul alimentar disfuncțional - care dăunează sănătății noastre, mediului, precum și multor agricultori - și să pună la dispoziția tuturor alimente durabile.

Trebuie să realizeze sisteme alimentare durabile și să stabilească obiective cantitative bazate pe știință pentru marii producători de alimente, furnizorii de servicii de catering și comercianții cu amănuntul în ceea ce privește aprovizionarea, publicitatea, promovarea și vânzarea de alimente durabile și sănătoase. Aceste obiective ar trebui să fie combinate cu o reconversie coerentă a subvențiilor pentru producția agricolă și cu punerea în aplicare a celorlalte angajamente „De la fermă la furculiță”.

Pentru a-și consolida capacitatea de rezistență, UE trebuie, de asemenea:

 • să dubleze investițiile UE și naționale în natură până la cel puțin 50 de miliarde de euro pe an, inclusiv prin crearea unui nou fond UE pentru activitățile de refacere a naturii întreprinse de agricultori, silvicultori, proprietari de terenuri, pescari și comunități de coastă și să se asigure că guvernele naționale sporesc ponderea investițiilor în natură din produsul intern brut.

 • să adopte și să pună în aplicare un nou cadru de adaptare la schimbările climatice, care să acorde prioritate Soluțiilor bazate pe Natură pentru a-i proteja pe europeni împotriva riscurilor climatice, cum ar fi secetele mai intense și mai frecvente, valurile de căldură, inundațiile și incendiile. Printr-o mai bună protecție, refacere și gestionare a naturii, putem reduce creșterea temperaturilor, reține mai bine apa și crește rezistența culturilor și abundența peștilor - reducând în același timp emisiile de gaze cu efect de seră și stocând niveluri crescute de carbon.

 • să consolideze Strategia UE în domeniul biodiversității, în conformitate cu Cadrul global pentru biodiversitate, inclusiv prin asigurarea faptului că toate statele membre ale UE adoptă și pun în aplicare strategii și planuri de acțiune naționale ambițioase în domeniul biodiversității și prin dublarea (cel puțin) a sprijinului financiar internațional al UE pentru biodiversitate până în 2030.

Să acordăm prioritate naturii, pentru siguranță și reziliență

WWF solicită ca toate partidele politice și liderii să evidențieze modul în care propunerile lor vor valorifica beneficiile sociale, economice și de mediu oferite de ecosistemele sănătoase de pe uscat și din oceane - care sunt esențiale pentru mijloacele de trai ale oamenilor, pentru încetinirea și adaptarea la schimbările climatice și pentru asigurarea securității hranei și a apei.

Cu prioritate, UE trebuie să repare sistemul alimentar disfuncțional - care dăunează sănătății noastre, mediului, precum și multor agricultori - și să pună la dispoziția tuturor alimente durabile.

Trebuie să realizeze sisteme alimentare durabile și să stabilească obiective cantitative bazate pe știință pentru marii producători de alimente, furnizorii de servicii de catering și comercianții cu amănuntul în ceea ce privește aprovizionarea, publicitatea, promovarea și vânzarea de alimente durabile și sănătoase. Aceste obiective ar trebui să fie combinate cu o reconversie coerentă a subvențiilor pentru producția agricolă și cu punerea în aplicare a celorlalte angajamente „De la fermă la furculiță”.

Pentru a-și consolida capacitatea de rezistență, UE trebuie, de asemenea:

 • să dubleze investițiile UE și naționale în natură până la cel puțin 50 de miliarde de euro pe an, inclusiv prin crearea unui nou fond UE pentru activitățile de refacere a naturii întreprinse de agricultori, silvicultori, proprietari de terenuri, pescari și comunități de coastă și să se asigure că guvernele naționale sporesc ponderea investițiilor în natură din produsul intern brut.

 • să adopte și să pună în aplicare un nou cadru de adaptare la schimbările climatice, care să acorde prioritate Soluțiilor bazate pe Natură pentru a-i proteja pe europeni împotriva riscurilor climatice, cum ar fi secetele mai intense și mai frecvente, valurile de căldură, inundațiile și incendiile. Printr-o mai bună protecție, refacere și gestionare a naturii, putem reduce creșterea temperaturilor, reține mai bine apa și crește rezistența culturilor și abundența peștilor - reducând în același timp emisiile de gaze cu efect de seră și stocând niveluri crescute de carbon.

 • să consolideze Strategia UE în domeniul biodiversității, în conformitate cu Cadrul global pentru biodiversitate, inclusiv prin asigurarea faptului că toate statele membre ale UE adoptă și pun în aplicare strategii și planuri de acțiune naționale ambițioase în domeniul biodiversității și prin dublarea (cel puțin) a sprijinului financiar internațional al UE pentru biodiversitate până în 2030.

Să nu lăsăm pe nimeni în urmă

Să nu lăsăm pe nimeni în urmă

WWF solicită ca toate partidele politice și liderii să evidențieze modul în care propunerile lor îi vor ajuta pe europeni să facă față tranziției socio-economice rapide cu care ne confruntăm acum, din cauza crizelor climatice, energetice și de biodiversitate, cu accent pe gospodăriile vulnerabile și pe combaterea inegalităților și încetarea ajutoarelor pentru marii poluatori.

Cu prioritate, UE trebuie să își remodeleze economia prin adoptarea și punerea în aplicare a unor măsuri legale pentru a redirecționa toate cheltuielile publice naționale și europene dăunătoare și risipitoare pentru combustibilii fosili și activitățile dăunătoare pentru natură către tranziția ecologică.

Pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă în perioada de tranziție, UE trebuie, de asemenea:

 • să impună cetățenilor programe de energie curată și de economisire a energiei pe scară largă, finanțate de UE și ușor accesibile, care să sprijine renovarea profundă a clădirilor, accesul la energie curată și regenerabilă, investițiile în opțiuni de transport public și în comun, în ciclism și mersul pe jos și în infrastructura aferentă, precum și în recalificarea și formarea profesională, astfel încât toți europenii să se poată bucura de beneficiile tranziției ecologice și să găsească locuri de muncă în industriile curate ale viitorului.

 • să introducă reforme pentru a sprijini o mai mare participare a cetățenilor la elaborarea politicilor și o mai mare transparență politică la nivelul UE și la nivel național, asigurând accesul egal la informații și la justiție în materie de mediu pentru toți cetățenii din Europa, adoptând o strategie globală a UE care să împuternicească și să protejeze societatea civilă și promovând forme de democrație deliberativă, cum ar fi adunările cetățenilor.

 • Finalizarea unui cadru clar de finanțare a tranziției pentru finanțarea privată ecologică, asigurându-se că instituțiile financiare private își sporesc sprijinul pentru tranziția ecologică a întreprinderilor și încetează să finanțeze activități dăunătoare și evită practicile de greenwashing.

Să nu lăsăm pe nimeni în urmă

WWF solicită ca toate partidele politice și liderii să evidențieze modul în care propunerile lor îi vor ajuta pe europeni să facă față tranziției socio-economice rapide cu care ne confruntăm acum, din cauza crizelor climatice, energetice și de biodiversitate, cu accent pe gospodăriile vulnerabile și pe combaterea inegalităților și încetarea ajutoarelor pentru marii poluatori.

Cu prioritate, UE trebuie să își remodeleze economia prin adoptarea și punerea în aplicare a unor măsuri legale pentru a redirecționa toate cheltuielile publice naționale și europene dăunătoare și risipitoare pentru combustibilii fosili și activitățile dăunătoare pentru natură către tranziția ecologică.

Pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă în perioada de tranziție, UE trebuie, de asemenea:

 • să impună cetățenilor programe de energie curată și de economisire a energiei pe scară largă, finanțate de UE și ușor accesibile, care să sprijine renovarea profundă a clădirilor, accesul la energie curată și regenerabilă, investițiile în opțiuni de transport public și în comun, în ciclism și mersul pe jos și în infrastructura aferentă, precum și în recalificarea și formarea profesională, astfel încât toți europenii să se poată bucura de beneficiile tranziției ecologice și să găsească locuri de muncă în industriile curate ale viitorului.

 • să introducă reforme pentru a sprijini o mai mare participare a cetățenilor la elaborarea politicilor și o mai mare transparență politică la nivelul UE și la nivel național, asigurând accesul egal la informații și la justiție în materie de mediu pentru toți cetățenii din Europa, adoptând o strategie globală a UE care să împuternicească și să protejeze societatea civilă și promovând forme de democrație deliberativă, cum ar fi adunările cetățenilor.

 • Finalizarea unui cadru clar de finanțare a tranziției pentru finanțarea privată ecologică, asigurându-se că instituțiile financiare private își sporesc sprijinul pentru tranziția ecologică a întreprinderilor și încetează să finanțeze activități dăunătoare și evită practicile de greenwashing.

WWF European Policy Office

Rue du Commerce 123

1000 Brussels

WWF European Policy Office

Rue du Commerce 123

1000 Brussels

© 2023 WWF - World Wide Fund For Nature

© 2023 WWF - World Wide Fund For Nature

Icons by rawpixel.com on Freepik and Made by Made from Noun Project

Icons by rawpixel.com on Freepik and Made by Made from Noun Project

Videos © Shutterstock / Vincent2004 / WWF, © hotelfoxtrot / Pond5, © Shutterstock / DedovStock / WWF

Videos © Shutterstock / Vincent2004 / WWF, © hotelfoxtrot / Pond5, © Shutterstock / DedovStock / WWF